Settle In

Settle In

En mängd uppgifter är nödvändiga och måste klaras av för att livet ska fungera väl för de nyinflyttade. Vi ser till att kontakten med myndigheter, skolor, dagis, försäkringsbolag, sjukvården etc tas hand om och fungerar bra.