Presentation

Marijke van Savooyen

Mitt namn är Marijke van Savooyen och jag arbetar som professionell Relocation agent. Jag är uppvuxen i Rotterdam, Holland och flyttade till Sverige i början på 80-talet. I samband med inflyttningsbestyren upptäckte jag att det saknades någon med lokal förankring som kunde ge mig ett allsidigt stöd och information i sakfrågor som t.ex. bostadsmarknaden, hyresavtal, myndighetsfrågor samt support i den kulturella skillnaden. Flytten till Sverige gav mig erfarenhet och insikt i vilka fördelar som finns med att få professionell service när man skall installera sig som medborgare i ett nytt land.

Jag är utbildad i Service Management inom Hotel & Restaurang samt kompletterat min kunskapsnivå med utbildning i Turism och Marknadsföring. I mitt uppdrag som informationsassistent i Helsingborgs stads tjänst har jag förutom stadsguidning utbildat servicepersonalen på Dunkers Kultur Hus. Uppdraget för Helsingborgs stad har under sju år givit mig ett omfattande nätverk bestående av mäklare, fastighetsägare och goda kontakter inom stads- och näringslivet. Med min erfarenhet och kontaktnät har jag fått förmånen att förmedla Relocation Service tjänster till bl.a. IKEA AB, Perstorp AB och Nestlé Sverige AB.

Min verksamhet som professionell Relocation agent är ett stimulerande och positivt arbete som innebär möte med internationella företagsrepresentanter i ett läge då de står inför en arbetsmässig och social omlokalisering. I detta sammanhang känner jag mig kompetent som uppdragstagare, eftersom jag har ett bra utbyggt nätverk med tillförlitliga samarbetspartners. Mot den bakgrunden, ser jag fram emot att få erbjuda mina tjänster till era Era gäster, kolleger och nyanställda så att de känner sig varmt välkomna till vår region.

Några av våra kunder är:
IKEA of Sweden • IKEA IT AB • IKEA AB • Inter IKEA Systems Service AB • Skanska-Vinci • ICA Frukt & Grönt i Helsingborg • Albany International AB, Halmstad • Swedwood International AB • Swep International AB • Nestlé Sverige AB • Perstorp AB • Areva Uddcomb AB • Haldex Brake Products AB • Terex Equipment Middle East • Saint-Gobain Ecophon AB • SABA Frukt & Grönt AB • JBT FoodTech AB • Kloosterboer Sweden AB • ISOVER AB • Koenigsegg Automotive AB • International School of Helsingborg • Capgemini

Med vänlig hälsning
Marijke van Savooyen